بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر یک مطلب

 

اداره خیرین و مشارکت‌های مردمی

با عنایت به غنای فرهنگی استان گیلان، از دیر باز توجه به امور خیریه به ویژه در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است و نیکوکاران این استان به گسترش امکانات آموزشی توجه داشته‌اند.

        در همین راستا پس از تأسیس اداره خیرین و مشارکت‌های مردمی دانشگاه، خیرین بزرگوار بیش از پیش، بزرگترین مرکز آموزشی شمال کشور یعنی دانشگاه گیلان را مورد عنایت خاص خود قرار داده‌اند.

         یکی از مهمترین و اصلی‌ترین وظایف اداره خیرین و مشارکت‌های مردمی، هماهنگی و داشتن تعامل بهینه با بنیاد خیرین دانشگاه است .