بستن
FA EN AR RU FR

اهداء یک دستگاه کمباین برنج به همراه ملزومات آن به گروه مکانیزاسیون دانشکده علوم کشاورزی

اهداء یک دستگاه کمباین برنج به همراه ملزومات آن به گروه مکانیزاسیون دانشکده علوم کشاورزی


اهداء یک دستگاه کمباین برنج به همراه ملزومات آن به گروه مکانیزاسیون دانشکده علوم کشاورزی

    مدیریت، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه گیلان، مراتب سپاس و قدردانی خود را از اقدام نیک اندیشانۀ جناب آقای حمید رضا فرهنگ اصفهانی مدیر عامل محترم شرکت آتی نگرعصر پارس و کارشناسان شاغل در بخش تحقیق و توسعه آن شرکت، به پاس اهداء یک دستگاه کمباین برنج به همراه ملزومات آن به گروه مکانیزاسیون دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، اعلام می دارند و برای آن مجموعه توفیق روزافزون آرزو می نمایند.       3