بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداء یک دستگاه کمباین برنج به همراه ملزومات آن به گروه مکانیزاسیون دانشکده علوم کشاورزی

اهداء یک دستگاه کمباین برنج به همراه ملزومات آن به گروه مکانیزاسیون دانشکده علوم کشاورزی


اهداء یک دستگاه کمباین برنج به همراه ملزومات آن به گروه مکانیزاسیون دانشکده علوم کشاورزی

    مدیریت، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه گیلان، مراتب سپاس و قدردانی خود را از اقدام نیک اندیشانۀ جناب آقای حمید رضا فرهنگ اصفهانی مدیر عامل محترم شرکت آتی نگرعصر پارس و کارشناسان شاغل در بخش تحقیق و توسعه آن شرکت، به پاس اهداء یک دستگاه کمباین برنج به همراه ملزومات آن به گروه مکانیزاسیون دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، اعلام می دارند و برای آن مجموعه توفیق روزافزون آرزو می نمایند.       3

آدرس کوتاه :