بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهدای تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاه نمونه‌سازی سریع در مقیاس صنعتی به ارزش حدود بیست (20) میلیارد ریالی به دانشکده فنی دانشگاه گیلان.

اهدای تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاه نمونه‌سازی سریع در مقیاس صنعتی به ارزش حدود بیست (20) میلیارد ریالی به دانشکده فنی دانشگاه گیلان.


اهدای تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاه نمونه‌سازی سریع در مقیاس صنعتی به ارزش حدود بیست (20) میلیارد ریالی به دانشکده فنی دانشگاه گیلان.

 

درباره آزمایشگاه نمونه سازی سریع

اهدای تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاه نمونه‌سازی سریع در مقیاس صنعتی به ارزش حدود بیست (20) میلیارد ریال توسط مهندس علی مهرپور دارستانی به دانشکده فنی دانشگاه گیلان.

   

امروزه ظهور فناوری های نوین ساخت و تولید قطعات ، منجر به تحول عظیمی در صنعت جهانی شده است ، بطوریکه این روشها توانسته اند بسیاری از معضلات موجود در ساخت قطعات پیچیده را ازمیان برداشته و زمان و هزینه اجرای پروژه ها را بطور چشمگیری کاهش دهند. این در حالیست که امروزه بازار تجارت جهانی و پدیده جهانی شدن، رقابت بین صنعتگران را به عرصه جهانی کشانده و آنان را با انبوهی از فرصتها و چالشها مواجه ساخته است. دراین میان بکارگیری روشهای سنتی که سالها در دسترس بوده اند، قدرت پاسخگویی به نیاز امروز را نداشته و بخصوص در عرصه ی تولید محصولات کیفی در زمان کوتاه، با کاستی های فراوان و جدی روبرو می باشند. لذا جهت برون رفت از این وضعیت ، ساخت قطعات به کمک فن اوری نمونه سازی سریع (Rapid Prototyping) کاربرد های گسترده ای یافته اند. این فن اوری نقش بسزایی در سرعت دادن به فرایندهای طراحی و ساخت قطعات (خصوصا قطعات با اشکال پیچیده و کیفیت بالا ) داشته است.

 

نمونه انگشتر ساخته شده با شکل خاص و کیفیت بالا

 

               

نمایی از تجهیزات ازمایشگاه نمونه سازی سریع

آدرس کوتاه :