بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهدای کمک نقدی برای دانشجویان بی بضاعت توسط نیکوکار ارجمند حاج مهدی کیانی فرد

اهدای کمک نقدی برای دانشجویان بی بضاعت توسط نیکوکار ارجمند حاج مهدی کیانی فرد


اهدای کمک نقدی برای دانشجویان بی بضاعت توسط نیکوکار ارجمند حاج مهدی کیانی فرد

  حاج مهدی کیانی فرد یکی از نامدارترین خیرین کشور است که متجاوز از پنجاه سال است که در امر خیر برای جامعه خدمت می کند. امور خیری همچون کمک به آزادی زندانیان در بند، احداث مسجد (مانند مسجد مهدیه در یوست آباد تهران که پیش از انقلاب اسلامی، توسط ایشان احداث شده است) ، احداث 14 مدرسه در نقاط مختلف کشور مزیِن به نام چهارده معصوم (ع) که سه مورد آن در استان گیلان بوده است: 1. در شهر فومن با نام دبستان امام جعفر صادق (ع) ، 2. در لشت نشا با نام آموزشگاه امام حسن عسگری (ع) لشت نشاء 3. آموزشگاه استثنایی در آج بیشه ناحیه 2 رشت که در آستانه افتتاح است. ایشان، عنوان نموده اند که: در این موضوع به مقتدای خود امام حسن مجتبی (ع) که هر ساله نیمی از دارایی شان را صرف امور خیریه برای مستندان می نمودند؛ اقتدا کرده است. حاج مهدی کیانی فرد ، در بازدید اخیرشان از دانشگاه گیلان و دیداری که با رییس دانشگاه گیلان داشتند مبلغ پنجاه میلیون (000 / 000 / 50) ریال، را برای کمک به دانشجویان بی بضاعت دانشگاه گیلان، اختصاص دادند. مدیریت، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان، ضمن سپاس و قدردانی، برای آن نیکوکار گرامی و خانواده محترمشان، سلامتی همراه با عزت آرزو می نمایند.     1

آدرس کوتاه :