بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهدای یک قطعه زمین به مساحت تقریبی پنج هزار و پانصد (500 / 5 ) متر مربع به دانشگاه گیلان،

اهدای یک قطعه زمین به مساحت تقریبی پنج هزار و پانصد (500 / 5 ) متر مربع به دانشگاه گیلان،


اهدای یک قطعه زمین به مساحت تقریبی پنج هزار و پانصد (500 / 5 ) متر مربع به دانشگاه گیلان،

هیئت مدیرۀ محترم شرکت تولیدی کانال پیش ساخته لوله و قطعات بتنی گیلان، در جهت امر خداپسندانه حمایت از توسعه علم و دانش و به نیّت باقیات و صالحات، یک قطعه زمین مجاور محوطۀ خوابگاه دخترانۀ این دانشگاه واقع در جنب دانشکده تربیت بدنی، به مساحت تقریبی پنج هزار و پانصد (500 / 5 ) متر مربع  را به منظور احداث خوابگاه و سایر نیازهای دانشگاه گیلان، در قبال یک جلد کلام اللّه مجید به دانشگاه گیلان هبه معوّض نموده‌اند.  رئیس، مجموعۀ مدیریت و کارکنان دانشگاه  گیلان، ضمن سپاسگزاری از اقدام خداپسندانۀ این خیرین ارجمند،   مراتب سپاس و قدردانی خود را از این اقدام ارزشمند ایشان اعلام می دارند.

نقشه زمین تربیت بدنی2

     

آدرس کوتاه :