بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهدای یک قطعه زمین به مساحت 4500 متر مربع به دانشگاه گیلان

اهدای یک قطعه زمین به مساحت 4500 متر مربع به دانشگاه گیلان


اهدای یک قطعه زمین به مساحت 4500 متر مربع به دانشگاه گیلان

خیر محترم سرکار خانم خدیجه طاهرزاده لیاسی، در جهت امر خداپسندانه حمایت از توسعه علم و دانش و به نیّت باقیات و صالحات، یک قطعه زمین در شهر واجارگاه.  به مساحت تقریبی چهار هزار و پانصد (۵۰۰ / 4 ) متر مربع  را به  دانشگاه گیلان، در قبال یک جلد کلام اللّه مجید به دانشگاه گیلان هبه معوّض نموده‌اند.  رئیس، مجموعۀ مدیریت و کارکنان دانشگاه  گیلان، ضمن سپاسگزاری از اقدام خداپسندانۀ این خیرین ارجمند،  مراتب سپاس و قدردانی خود را از این اقدام ارزشمند ایشان اعلام می دارند.

آدرس کوتاه :