بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهدا یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC) به دانشگاه گیلان

اهدا یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC) به دانشگاه گیلان


اهدا یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC) به دانشگاه گیلان

یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC) ساخت کمپانی KNAUER مدل  PLATIN BLUE به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان از طرف مجموعه شرکت های شیمیایی بهان و مبناطیف به مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه گیلان اهدا و در آزمایشگاه آنالیز دستگاهی با مسئولیت دکتر علی اکبر عضو هیأت علمی گروه شیمی مستقر و مورد بهره برداری قرار گرفت. دستگاه فوق یکی از مهمترین تجهیزات حوزه کروماتوگرافی است که به عنوان ابزار دقیق و قدرتمند جهت تجزیه کمی مواد دارویی، شیمیایی و تجزیه پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک کاربرد دارد که با توجه به آنالیزهای انجام شده با این دستگاه در حوزه های تشخیصی : اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک، هیدروکربنها، هیدراتهای کربن، داروها، ترپنوئیدها، حشره‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیکها، استروئیدها، گونه‌های آلی و گروهی از مواد گوناگون معدنی، اهمیت وجود این دستگاه ها را در مجموعه های آزمایشگاهی دوچندان کرده است. از زحمات و خدمات شایان چندین ساله دکتر علی اکبر در حوزه آنالیز دستگاهی، عنصری و کروماتوگرافی و همچنین از مجموعه شرکت های شیمیایی بهان و مبناطیف به ویژه پیگیری های مهندس حکمتی برای اهدا دستگاه مذکور تشکر و قدردانی می شود.

آدرس کوتاه :