بستن
FA EN AR RU FR CHI

به همت خیر نیک اندیش دانشگاه، کلنگ مرکز توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه گیلان به زمین زده شد

به همت خیر نیک اندیش دانشگاه، کلنگ مرکز توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه گیلان به زمین زده شد


به همت خیر نیک اندیش دانشگاه، کلنگ مرکز توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه گیلان به زمین زده شد

به همت خیر نیک اندیش دانشگاه، کلنگ مرکز توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه گیلان به زمین زده شد

کلنگ احداث مرکز توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه گیلان که به همت مهندس قطب زاده ساخته خواهد شد با حضور دکتر رضا فرجی دانا رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان علم و فناوری ایران و دکتر حسین عسکریان ابیانه مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم و مدیران دانشگاهی و خیرین ارجمند، به زمین زده شد.

مرکز توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه گیلان در راستای گسترش فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان در استان و  با هدف فراهم سازی مکانی برای تحقق ایده های دانش آموختگان این دانشگاه با همکاری مراکز تحقیقاتی و شرکت های متقاضی، بنا خواهد شد.

ترویج فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر فناوری، تجاری سازی و ارتقاء فناوری بومی، تولید و توسعه فناوری، حمایت از کارآفرینان فناور، جذب و حمایت متخصصین و مخترعین، جذب سرمایه گذاران، همکاری با سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی، ارائه آموزش های عمومی و تخصصی در حوزه مدیریت و توسعه فناوری و نیز همراهی و همراستایی با طرح های ملی و سند چشم انداز کشور از جمله مهمترین اهداف تاسیس چنین مراکزی است.

آدرس کوتاه :