بستن
FA EN AR RU FR CHI

تعهد پانصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰) ریالی به منظور کمک به تجهیز آزمایشگاه دانشکده کشاورزی

تعهد پانصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰) ریالی به منظور کمک به تجهیز آزمایشگاه دانشکده کشاورزی


تعهد پانصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰) ریالی به منظور کمک به تجهیز آزمایشگاه دانشکده کشاورزی

پیرو مذاکرات انجام شده، خیر ارجمند آقای دکتر اردشیر بابک سمیعی که در سال 1395 نسبت به تجهیز آزمایشگاه دانشکده علوم کشاورزی اقدام نموده اند؛ این بار نیز به نمایندگی از برادر بزرگوارشان آقای دکتر سیروس بابک سمیعی که مقیم کشور فرانسه هستند؛ و به منظور کمک به تجهیز آزمایشگاه دانشگاه، مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰) ریال متعهد گردیده‌اند و در تاریخ 1395/08/17 ، طی دیدار حضوری با آقای دکتر قلیزاده مدیر عامل محترم بنیاد خیرین دانشگاه گیلان، مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ 1۰۰) ریال آن را طی یک فقره چک به حساب کمک‌های مردمی دانشگاه گیلان، ارسال نموده و با استناد به توافقنامۀ امضا شده، مابقی را نیز در آینده نزدیک واریز خواهند نمود. ضمن سپاسگزاری از اقدام خداپسندانۀ این خیر ارجمند، به استحضار می رساند که انشاءالله مبلغ مذکور، در سریعترین زمان ممکن، مطابق نیّت خیر محترم هزینه خواهد شد.

IMG_2444 مدیریت، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان، ضمن سپاس و قدردانی، برای آن نیکوکار گرامی و خانواده محترمشان، سلامتی همراه با عزت آرزو می نمایند. Untitled.png2 IMG_2479
آدرس کوتاه :