بستن
FA EN AR RU FR CHI

شماره حساب های بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

شماره حساب های بنیاد خیرین دانشگاه گیلان


شماره حساب های بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

 

شماره حساب های بنیاد خیریندانشگاه گیلان

 

* حساب شماره : 881553341   

بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان کد شعبه 8815 

به نام  بنیاد خیرین دانشگاه گیلان.  

               شماره شبا:  IR440180000000000881553341                                         

کد شهاب :   2000014006684727

 

 

 ***

 

• حساب شماره :  881552612 

بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان

به نام  کمکهای مردمی دانشگاه گیلان

 

 

***

 

*    حساب شماره:  64091161337381             

شماره شبا:  IR690600640901106133738001             

شماره کارت:      4663 -0107- 7370- 6063     

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعبه خیابان شریعتی رشت

به نام بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

 

 

5

 

خیرین محترم می توانند با استفاده از کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب و رمز دوم کارت، مبالغ دلخواه خود را به صورت مستقیم به حساب‌های معرفی شده، واریز نمایند.

آدرس کوتاه :