بستن
FA EN AR RU FR CHI

مزرعه عشق

مزرعه عشق


مزرعه عشق

                

در این خاک، در این خاک در این مزرعه پاک   

IMG_1411

          به جز مهر ، به جز عشق دگر بذر نکاریم   (مولانا)

آدرس کوتاه :