بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست آقای دکتر امید قائم مقام محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اعضای محترم بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

نشست آقای دکتر امید قائم مقام محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اعضای محترم بنیاد خیرین دانشگاه گیلان


نشست آقای دکتر امید قائم مقام محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اعضای محترم بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

 

نشست آقای دکتر امید قائم مقام محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اعضای محترم بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

تصاویر مراسم

آدرس کوتاه :