بستن
FA EN AR RU FR

کمک نقدی به دانشجویان بی بضاعت

کمک نقدی به دانشجویان بی بضاعت


کمک نقدی به دانشجویان بی بضاعت

خیرین محترم سرکار خانم محبوبه گیلان نژاد و آقای محسن محمد خواه  که به طور مستمر در امور عام المنفعه مشارکت دارند؛ این بار در نخستین روزهای سال ۱۳۹۶ به منظور همراهی با بنیاد خیرین دانشگاه گیلان، مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار (000/ 500/ 26 )  ریال به منظور کمک به دانشجویان بی‌بضاعت به حساب کمک های مردمی دانشگاه گیلان  اهدا نمودند. رئیس، مجموعۀ مدیریت و کارکنان دانشگاه  گیلان مراتب سپاس و قدردانی خود را از این اقدام ارزشمند ایشان اعلام می دارند.