بستن
FA EN AR RU FR CHI

کمک نقدی به دانشجویان نیازمند

کمک نقدی به دانشجویان نیازمند


کمک نقدی به دانشجویان نیازمند

کمک نقدی خیر ارجمند حاج مهدی کیانی فرد به دانشجویان نیازمند دانشگاه گیلان

خیر ارجمند حاج مهدی کیانی فرد که به طور مستمر در امور عام المنفعه مشارکت دارند؛ این بار نیز در آستانه  فرارسیدن سال 1398 پس از حضور در دانشگاه گیلان و شرکت در گردهمایی  باشکوه « حامیان، خیرین و واقفین آموزش عالی گیلان» به منظور همراهی با بنیاد خیرین دانشگاه گیلان، مبلغ یک میلیارد (000 / 000 / 000 / 1) ریال به صورت کمک نقدی به دانشجویان نیازمند این دانشگاه، اهدا نمودند. بنیاد خیرین، مجموعۀ مدیریت و کارکنان دانشگاه  گیلان مراتب سپاس و قدردانی خود را از این اقدام ارزشمند ایشان اعلام می دارند.

آدرس کوتاه :