بستن
FA EN AR RU FR CHI

کمک 250 میلیون ریالی خیر ارجمند آقای مهندس محمدرضا صالحی محبوب به بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

کمک 250 میلیون ریالی خیر ارجمند آقای مهندس محمدرضا صالحی محبوب به بنیاد خیرین دانشگاه گیلان


کمک 250 میلیون ریالی خیر ارجمند آقای مهندس محمدرضا صالحی محبوب به بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

در نخستین گردهمایی حامیان دانشگاه گیلان که در تاریخ 1395/03/11 در وزارت علوم برگزار شد؛ خیر ارجمند آقای مهندس محمدرضا صالحی محبوب مبلغ دویست و پنجاه (000/ 000/ 250) ریال جهت کمک به پیشبرد امور خیر در دانشگاه گیلان ، به حساب کمک‌های مردمی دانشگاه گیلان، پرداخت نمودند. ضمن سپاسگزاری از اقدام خداپسندانۀ این خیرین ارجمند، به استحضار می رساند که انشاءالله مبلغ مذکور، مطابق نیّت خیر محترم هزینه خواهد شد. مدیریت، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان، ضمن سپاس و قدردانی، برای این نیکوکار گرامی و خانواده محترمشان، سلامتی همراه با عزت آرزو می نمایند.

آدرس کوتاه :