بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای محترم هیئت مؤسس بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

اعضای محترم هیئت مؤسس بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

  • بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

اعضای محترم هیئت مؤسس:

دکتر داود احمدی دستجردی ( رئیس هیئت مؤسس)، دکتر احمد رضی،  مهندس کیهان هاشم‌نیا، دکتر محمدکاظم یوسف‌پور، حاج حسین محمدی، مهندس حجت شعبانپور، حاج حمید کامران‌زاده، دکتر حسین آقابابایی، دکتر مسعود اصفهانی ، دکتر هادی قلیزاده.