بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر ۵ جاده قزوین) – مجتمع دانشگاه گیلان- سازمان مرکزی- واحد مشارکتهای مردمی – هادی قلیزاده

شماره تماس :
تلفنخانه: ۸ – ۳۳۶۹۰۲۷۴ – ۰۱۳ داخلی: ۲۰۷۲
مستقیم: ۳۳۶۹۰۴۷۵ – ۰۱۳
ایمیل: mosharekat@guilan.ac.ir