بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر یک مطلب

 

جایزه دکتر ابریشم­چیان

(ویژه دانشجویان برتر دانشگاه گیلان)

 

مقدمه:

به منظور حمایت از دانشجویان برتر دانشگاه گیلان، جایزه خیر ارزشمند، شاد روان دکتر میر جعفر ابریشم­چیان به افراد برگزیده در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اعطاء می­گردد.

امید آنکه این جایزه بتواند زمینه­ساز تشویق دانشجویان عزیز به تلاش برا کسب علم و دانش منجر شود.

 

نحوه انتخاب دانشجوی واجد صلاحیت:

  1. در مرحله اولیه، کمیته جایزه دکتر ابریشم­چیان در هر دانشکده (شامل رئیس دانشکده، معاون آموزشی، معاون پژوهشی و یک عضو هیات علمی پیشکسوت به انتخاب رئیس دانشکده) پس از بررسی تمامی مدارک و مستندات ارسال شده، دو نفر از دانشجویان هر مقطع تحصیلی را که بیشترین امتیازات را کسب کرده باشند، انتخاب می­کنند.
  2. رئیس دانشکده دانشجویان برگزیده را تا مورخه 5/9/99 به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه معرفی می­نمایند.
  3. در مرحله نهایی، کمیته اعطای جایزه دکتر ابریشم­چیان، دانشجویان منتخب در هر یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سطح دانشگاه را تا مورخه 11/9/99 تعیین و اعلام می­کنند.
  4. دانشجویان برگزیده شده در روز  یکشنبه مورخه 16/9/99 جوایز خود را طی مراسمی دریافت می­کنند.

شرایط و نحوه درخواست:

  1. دانشجوی متقاضی جایزه نباید دارای حکم اخلاقی از کمیته انضباطی دانشگاه باشند.
  2. دانشجوی واجد صلاحیت در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار می­تواند از جایزه دکتر ابریشم­چیان بهره­مند شود.
  3. تمامی دانشجویان ترم آخر (در ترم­های تحصیلی مجاز) و واجد صلاحیت می­توانند رزومه علمی و مستندات آن را در قالب یک لوح فشرده تا مورخه 1/9/99 به دفتر رئیس دانشکده محل تحصیل خود تحویل دهند.

نحوه امتیازبندی شاخص­های جایزه تحصیلی دکتر ابریشم­چیان

در جدول 1 شاخص­ها و نحوه امتیاز بندی آنها در هر یک مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعیین شده است.

 

جدول 1. شاخص­ها و امتیازات جایزه دکتر ابریشم­چیان برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

شاخص­ها

توضیحات

امتیازات

حداکثر امتیازات

آموزشی

معدل کل و رتبه کلاسی

5 نفر اول در هر رشته

به ترتیب 25، 20، 15، 10، 5

45

المپیادهای دانشجویی

پنج نفر اول

به ترتیب 6،8،10،4،2

سنتوات تحصیلی مجاز

کارشناسی 8 تا 10 ترم

ترم 8 (10 امتیاز)

ترم 9 (8 امتیاز)

ترم 10 (6 امتیاز)

کارشناسی ارشد 4 تا 6 ترم

ترم 4 (10 امتیاز)

ترم 5 (8 امتیاز)

ترم 6 (6 امتیاز)

دکتری 8 تا 10 ترم

ترم 8 (10 امتیاز)

ترم 9 (8 امتیاز)

ترم 10 (6 امتیاز)

پژوهشی

مقاله همایشی

پوستر و ارائه

هر مقاله 1 امتیاز تا سقف 2 امتیاز

30

مقاله پژوهشی

مجله A (Q1)

هر مقاله 5 امتیاز

مجله B (Q2)

هر مقاله 4 امتیاز

مجله C (Q3)

هر مقاله 3 امتیاز

مجله D (Q4)

هر مقاله 2 امتیاز

طرح و پروژه تحقیقاتی

مجری و همکار

هر پروژه 3 امتیاز تا سقف 5 امتیاز

فعالیت­های فن­آورانه

راه اندازی هسته پژوهشی

مسئول

5

5

عضویت در هسته پژوهش

عضویت

2

مالکیت فکری

خلق مفهوم، اختراع و سایر موارد

هر مورد 5 امتیاز

10

اجتماعی-فرهنگی

انجمن­های علمی

عضویت

4

10

فعالیت­های فرهنگی

عضویت

هر فعالیت 2 امتیاز تا سقف 6 امتیاز