بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانلود فرم های بنیاد خیرین

وام شرافتی

بنیاد خیرین دانشگاه گیلان به کمک و همراهی اعضای خود هر ساله اقدام به کمک های خیرخواهانه به دانشجویان دانشگاه گیلان می نماید .

به سان دوره های گذشته نیز دوش به دوش خیرین محترم دانشگاه گیلان همراه شما دانشجویان عزیز هستیم . عزیزانی که متقاضی دریافت وام شرافتی یا وام قرض الحسنه می باشند می توانند با توجه به مطالعه مطالب زیر و دریافت فرم های مربوطه اقدام نمایند .

مساعدت مالی خیرین دانشگاه از طریق این صندوق به دانشجویان نیازمند، به عنوان وام شرافتی نامگذاری شده است .

دانشجویانی که از این وام بهره‌مند می‌شوند؛ با تکمیل فرم مربوط به دریافت وام شرافتی ، اعلام می‌دارند که از نظر اخلاقی متعهد و پایبند هستند

هرگاه در زندگی آنها گشایش و توانمندی ایجاد شود، به شکرانه آن، دوبرابر میزان کمک دریافتی به نرخ روز، به صندوق خیریه دکتر ابریشم‌ چیان یا به تشخیص خود به دانشجویان نیازمند پرداخت نمایند .

دانلود فرم وام شرافتی

 

وام قرض الحسنه

طبق آخرین مصوبه هیأت مدیره صندوق خیریه دکتر ابریشمچیان در جلسه روز دوشنبه مورخ 1399/11/06 که در دفتر بنیاد خیرین دانشگاه، برگزار شد؛ مقرر گردید که:

الف) مبلغ وام قرض الحسنه برای دانشجویان دوره :
1. دکتری یکصد (100)  میلیون ریال.
2.  کارشناسی ارشد مبلغ هفتاد و پنج (75) میلیون ریال.
3. کارشناسی مبلغ پنجاه (50)  میلیون ریال.
در نظر گرفته شود.

ب) باز پرداخت وام برای دوره 24 ماهه خواهد بود.

ج) دریافت وام مجدد، منوط به تسویه حساب وام پیشین است .

دانلود فرم وام قرض الحسنه