بستن
FA EN

شماره حساب کمکهای مردمی دانشگاه گیلان

شماره حساب کمکهای مردمی دانشگاه گیلان: 881545950 بانک تجارت

 

شماره حساب کمکهای مردمی و بنیاد خیریندانشگاه گیلان

 

• حساب شماره : 881545950  بانک تجارت به نام  کمکهای مردمی دانشگاه گیلان

 

*    حساب شماره:  64091161337381              شماره شبا:  IR690600640901106133738001              و شماره کارت:      4663 -0107- 7370- 6063      بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعبه خیابان شریعتی رشت به نام بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

5

خیرین محترم می توانند با استفاده از کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب و رمز دوم کارت، مبالغ دلخواه خود را به صورت مستقیم به حساب‌های معرفی شده، واریز نمایند.