بستن
FA EN AR RU FR CHI

شماره حساب کمکهای مردمی دانشگاه گیلان

شماره حساب های بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

 

شماره حساب های بنیاد خیریندانشگاه گیلان

 

* حساب شماره : 881553341   

بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان کد شعبه 8815 

به نام  بنیاد خیرین دانشگاه گیلان.  

               شماره شبا:  IR440180000000000881553341                                         

کد شهاب :   2000014006684727

 

 

 ***

 

• حساب شماره :  881552612 

بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان

به نام  کمکهای مردمی دانشگاه گیلان

 

 

***

 

*    حساب شماره:  64091161337381             

شماره شبا:  IR690600640901106133738001             

شماره کارت:      4663 -0107- 7370- 6063     

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعبه خیابان شریعتی رشت

به نام بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

 

 

5

 

خیرین محترم می توانند با استفاده از کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب و رمز دوم کارت، مبالغ دلخواه خود را به صورت مستقیم به حساب‌های معرفی شده، واریز نمایند.