اعضای محترم هیئت مؤسس بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

اعضای محترم هیأت مؤسس بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

22 01 2019
کد خبر : 3947967
تعداد بازدید : 155
  • بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

اعضای محترم هیأت مؤسس:

دکتر داود احمدی دستجردی ( رئیس هیئت مؤسس)، دکتر احمد رضی،  مهندس کیهان هاشم‌نیا، دکتر محمدکاظم یوسف‌پور، حاج حسین محمدی، مهندس حجت شعبانپور، حاج حمید کامران‌زاده، دکتر حسین آقابابایی، دکتر مسعود اصفهانی ، دکتر هادی قلیزاده.