شماره حساب کمک‌های مردمی

 

شماره حساب های بنیاد خیرین دانشگاه گیلان

 1     حساب شماره : 881553341 بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان کد شعبه 8815  به نام بنیاد خیرین دانشگاه گیلان شماره شبا:  IR440180000000000881553341

شماره کارت :

5859-8370-0901-1038  

2 حساب شماره :  881553643 بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان به نام  کمکهای مردمی دانشگاه گیلان    
3 حساب شماره:  64091161337381 بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعبه خیابان شریعتی رشت به نام بنیاد خیرین دانشگاه گیلان شماره شبا:  IR690600640901106133738001

 

شماره کارت:

4663 -0107- 7370- 6063

 

 

خیرین محترم می توانند با استفاده از کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب و رمز دوم کارت، مبالغ دلخواه خود را به صورت مستقیم به حساب‌های معرفی شده، واریز نمایند.