دانلود فرم های بنیاد خیرین

 

بنیاد خیرین دانشگاه گیلان با بهره مندی از کمکها و همراهی های نیکوکاران ارجمند، نسبت به پرداخت کمک های خیرخواهانه به دانشجویان نیازمند واجد شرایط دانشگاه گیلان اقدام می نماید .

به سان سالهای گذشته، اکنون نیز با پشتوانه خیرین محترم دانشگاه گیلان، همراه شما دانشجویان عزیز هستیم . عزیزانی که متقاضی دریافت وام شرافتی یا وام قرض الحسنه هستند؛ می توانند نسبت به دریافت و تکمیل فرم های زیر و ارایه آن به بنیاد خیرین دانشگاه گیلان، اقدام نمایند .

مساعدت مالی خیرین دانشگاه از طریق این صندوق به دو صورت انجام می‌گیرد:

وام شرافتی

پرداخت مبلغ بلاعوض به دانشجویان نیازمند واجد شرایط ، به عنوان وام شرافتی نامگذاری شده است .

دانشجویانی که از وام شرافتی بهره‌مند می‌شوند؛ با تکمیل فرم مربوط به دریافت این وام، از نظر اخلاقی متعهد و پایبند هستند که هرگاه در زندگی آنها گشایش و توانمندی ایجاد شود، به شکرانه آن، دوبرابر میزان کمک دریافتی به نرخ روز، به صندوق خیریه دکتر ابریشم‌ چیان یا به تشخیص خود به دانشجویان نیازمند پرداخت نمایند .

دانلود فرم وام شرافتی

 

وام قرض الحسنه

طبق آخرین مصوبه هیأت مدیره صندوق خیریه دکتر ابریشمچیان در جلسه روز دوشنبه مورخ 1399/11/06 که در دفتر بنیاد خیرین دانشگاه، برگزار شد؛ مقرر گردید که:

الف) مبلغ وام قرض الحسنه برای دانشجویان دوره :
1. دکتری یکصد (100)  میلیون ریال.
2.  کارشناسی ارشد مبلغ هفتاد و پنج (75) میلیون ریال.
3. کارشناسی مبلغ پنجاه (50)  میلیون ریال.
در نظر گرفته شود.

ب) باز پرداخت وام برای دوره 24 ماهه خواهد بود.

ج) دریافت وام مجدد، منوط به تسویه حساب وام پیشین است .

دانلود فرم وام قرض الحسنه