بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند ...

بنیاد خیرین به لطف خداوند متعال دارای شاخه های خدمتی دیگری نیز می باشد که همواره با همراهی و همکاری شما خیرین محترم توانسته است به ماموریت های خود جامع عمل بپوشاند .

صندوق یاران یکی از این شاخه می باشد که هر ساله به تعدادی از افراد واجد شرایط خدمت رسانی می نماید .

این صندوق با افتخار و با کمک و همراهی شما خیرین عزیز توانست مبلغ 728700000 میلیون ریال جذب احسان نماید که در راستای ماموریت محوله صندوق یاران هزینه می گردد .

به پاس همراهی شما خیرین گرامی با افتخار اعلام می دارد که این بنیاد با توجه به کاشت بذر احسان و نیکی توانسته است به 57 نفر از افرادی که شرایط دریافت کمک بلاعوض را داشته اند در مجموع وامی به مبلغ 565280000 میلیون ریال پرداخت نماید.

این صندوق امیدوار است تا در آینده نیز بتواند به همت شما عزیزان و لطف پروردگار عزیز در تمامی ماموریت های خویش موفقیت های کسب شده خود را به اطلاع شما خیرین برساند .