سایر خیرین

 بسیار هستند عزیزانی که در این امر خداپسندانه یار و یاور ما بوده‌اند و بنا به خواست خودشان از ذکر اسامی آنها خودداری شده است.

ردیف

نام و  نام خانوادگی

موضوع

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع

1

مهندس حسن ییلاقی

 

اهدای زمین به متراژ بیش از 8 هکتار

29

شرکت تولیدی کانال پیش ساخته لوله و قطعات بتنی گیلان

اهدای زمین به متراژ 500 5 متر مربع

2

خانم دکتر مهدخت معین

اهدای کتابخانه استاد دکتر محمد معین (بیش از 7000 جلد)

30

حاج حسین محمدی

کمک های نقدی

3

مهندس حمیدرضا فرهنگ

اهدای تجهیزات

31

دکتر سیروس بابک سمیعی

اهدای تجهیزات

4

خانم سیمین صدقیانی

کمک های نقدی

32

مهندس  محمدرضا صالحی محبوب

کمک های نقدی

5

خانم حدیقه حسن نژاد

اهدای کتاب

33

زنده یاد عبدالرحیم نصرالله زاده

اهدای زمین بیش از 8 هکتار

6

دکتر اردشیر بابک سمیعی

اهدای تجهیزات

34

خانم فیروزه رضا پور همسر همکار گرامی شادروان محمد جواهر دشتی

اهدای تجهیزات

7

مهندس سیدعباس موسوی ره‌پیما

اهدای تجهیزات

 

حاج علی اصغر نیک روش

کمک های  نقدی

8

خانم سکینه خالقی راد

کمک های  نقدی

35

همکاران دانشگاه گیلان (صندوق های خیریه یاران، ارغوان و ...)

کمک های نقدی

9

مهندس علی مهرپور دارستانی

اهدای تجهیزات

36

مهندس جمشید آرین

اهدای تجهیزات

10

خانم خدیجه طاهرزاده لیاسی

اهدای زمین به مساحت 4500 متر مربع

37

دکتر  مجتبی احمد وند

کمک های نقدی

11

خانم محبوبه گیلان نژاد

کمک های نقدی

38

مهندس محمدعلی  رسا

کمک های نقدی

12

آقای محسن محمدخواه

کمک های نقدی

39

آقای ایوب شریفی

کمک های نقدی

13

آقای سید جلال الدین سید سعادت

اهدای تجهیزات

40

خانوادۀ زنده یاد آقاجانی

اهدای کتاب

14

آقای محمدعلی خداپرست

اهدای تجهیزات

41

حاج محرمعلی عاشوری

کمک های نقدی

15

خانم سیمین موقر

کمک های نقدی

42

مهندس محمدرضا عزیزیان

اهدای تجهیزات

16

مجموعه شرکت های شیمیایی بهان و مبنا طیف

اهدای تجهیزات

43

آقای محمود تقوی مقدم

اهدای کتاب

17

حاج محمد ابریشمچیان

کمک‌های نقدی

44

آقای محمد میر موذن

اهدای تجهیزات

18

حاج محمد مسعودی

کمک‌های نقدی

45

دکتر سید محمد بطحایی

کمک‌های نقدی

19

آقای داود مسعودی

کمک‌های نقدی

46

یک کارخانه نساجی در قزوین

اهدای تجهیزات

20

آقای حسن مسعودی

کمک‌های نقدی

47

خانم دکتر سیده خدیجه آرین

اهدای کتاب

21

خانم فاطمه مسعودی

کمک‌های نقدی

48

دکتر فاروق خارابی

اهدای کتاب

22

خانم صفیه مسعودی

کمک‌های نقدی

49

خانواده زنده یاد سیدمحمد عباسیه

اهدای کتاب

23

آقای سیدمحمدرضا روحانی

پیاده روسازی

50

دکتر محمد ابراهیم گوهریان

کمک‌های نقدی

24

آقای حمیدرضا حیدری

پیادهروسازی

51

خانواده زنده یاد  دکتر ابریشمچیان

کمک‌های نقدی

25

خانواده استاد محمد تقی میرابوالقاسمی

اهدای کتاب

52

مهندس محمد کوچک زاده

کمک‌های نقدی

26

دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی

کمک‌های نقدی

53

دکتر سیروس امیری

کمک‌های نقدی

27

شهرداری و شورای شهر واجارگاه

اهدای خوابگاه خورشید (دخترانه)

54

یک کارخانه نساجی در قزوین

اهدای تجهیزات

28

برادران کریم و ابراهیم رضایی

اهدای زمین به مساحت  2000 متر مربع