به همت خیرین دانشگاه 1500 اصله نهال در دانشگاه گیلان غرس شد

12 06 2020
کد خبر : 3947828
تعداد بازدید : 762
 

1500 اصله نهال با هزینه خیرین نیک اندیش دانشگاه در مجتمع دانشگاه گیلان غرس شد.