بستن
FA EN AR RU FR CHI

نیکوکار ارجمند سرکار خانم سیمین صدقیانی

پرداخت هزینۀ تعمیر و راه اندازی دستگاه های دانشکده فنی دانشگاه گیلان توسط اولیای یکی از فارغ التحصیلان آن دانشکده

DSC_0844

نیکوکار ارجمند سرکار خانم سیمین صدقیانی، اولیای یکی از فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه گیلان که ساکن تهران هستند؛ هزینۀ تعمیر و راه اندازی  سه دستگاه  مورد استفاده در آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه گیلان را پرداخت نمودند. مدیریت، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان، برای آن نیکوکار گرامی و خانواده محترمشان، سلامتی همراه با عزت آرزو می نمایند.

estenter tarazoo